Sayfalar

20 Temmuz 2015 Pazartesi

uyumaz


Uyumuzsa ne aceb sînesi pür-âteş olan
Nitekim subha değin şem-i şebistân uyumaz

26 Mayıs 2015 Salı

nâzNedür bu handeler bu işveler bu nâz u istiğnâ
Nedür bu cilveler bu şîveler bu kâmet-i bâlâ

22 Mayıs 2015 Cuma

Zâlim

Zâlim beni söyletme derûnumda neler var
Bilmez miyim ettiklerini eyleme inkâr

19 Mayıs 2015 Salı

kim çeker


Kılma ağyâra cefâ ne idersen bana it
Kim çeker mihnet-i sultânı gedâdan gayrı


15 Nisan 2015 Çarşamba

cefa


Ne cefâlar idesin cânıma minnet bilirim
Virmez ol kâr bana zevk u safâdan gayrı

26 Mart 2015 Perşembe

yok


Nokta dirdüm agzına olsa dehânuñdan eser
Bilüñe mû dir idüm mû incelükde anca yok

17 Mart 2015 Salı

kavuşma


Vuslat umanlar duyar mı acısını fürkatün.
Tâlib-i gevher olana Bahr-i Ummân tatludur.